Przedsiębiorstwo Urządzeń Automatyki Sp. z o.o. powstało w maju 1989r. w Katowicach. PROWAG jest certyfikowanym dystrybutorem firmy UTILCELL produkującej najwyższej jakości czujniki tensometryczne (czujniki wagowe) oraz dystrybutorem wielofunkcyjnych urządzeń diagnostycznych KEITO. Prowag utworzyli inżynierowie doświadczeni w produkcji wag, metrologii ważenia i naważania. W roku 1996 decyzją Urzędu Patentowego RP Przedsiębiorstwo zarejestrowało swój znak towarowy pod numerem R 116085.

Specjalizujemy się w produkcji, montażu, oprogramowaniu wag samochodowych pomostowych, zbiornikowych, kontenerowych, układów naważania, wizualizacji procesów ważenia. Wykonano ok. 350 różnego typu wag na terenie całego kraju.

Wagi uzyskały zatwierdzenie typu i certyfikaty Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Partnerzy:  partnerzy