Przedsiębiorstwo Urządzeń Automatyki PROWAG Sp. z o.o. powstało w maju 1989r. w Katowicach.

PROWAG jest certyfikowanym dystrybutorem firmy UTILCELL produkującej najwyższej jakości czujniki tensometryczne oraz elektronikę wagową oraz certyfikowanym serwisem i dystrybutorem wielofunkcyjnych urządzeń diagnostycznych KEITO.

Decyzją Urzędu Patentowego RP Przedsiębiorstwo zarejestrowało swój znak towarowy pod numerem R 317091.

Oferujemy dostawę, montaż, oprogramowanie wag pomostowych samochodowych.

Wagi uzyskały zatwierdzenie typu i certyfikaty Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Partnerzy:  Utilcell  Advantech  HMB  Keito  Rhewa  Fawag